KontaktpersonerRune Einar Westli
Mob: 90 93 80 64
rune (at) electro-drives (dot) no

Ole Egeberg
Mob: 46 98 31 98
ole.e (at) electro-drives (dot) no


 

Frekvensomformere

  

Elektriske motorer er en av de største energiforbrukere i industrianlegg. De står for nesten halvparten av energien som brukes i Europa og nesten to tredjedeler av energien som brukes i industrien. Nå viser forsøk at bruk av en frekvensomformer for å styre motorens hastighet og avpasse den perfekt til lastbehovet reduserer energiforbruket, og dermed reduserer driftskostnadene betraktelig. For variable moment applikasjoner, for eksempel med pumper og vifter, er energisparingen enda høyere på grunn av ved lave hastigheter forbruker en frekvensomformer enda mindre energi. Der kan man oppnå opp mot 50% energibesparelse.
 


 

 


                                                                                                                


Frekvensomformere
 
Frekvensomformeren er en elektroteknisk komponent som i dag er brukt i svært mange sammenhenger.
Det finnes små frekvensomformere beregnet på mindre automasjonsoppgaver, og det finnes også
svært store frekvensomformere til framdrift av lokomotiver, ferger og skip.

Til mindre automasjonsoppgaver så brukes den ofte til
å kontrollere dreieretning, turtall og moment til en asynkronmotor.Det enkle prinsippet, er at frekvensomformeren tilføres energi i form av 2 eller 3fas.

Ved hjelp av elektriske styresignaler og ofte også et lokalt betjeningspanel så kan vi kontrollere Start/Stopp, 
dreieretning, moment og turtall for en asynkronmotor som er koplet opp mot frevensomformeren.

Den mekaniske lasten kan være av alle mulige typer. Hvis vi har montert asynkronmotoren opp mot en lineæraktuator
av skruetypen, så kan vi for eksempel kontrollere et stempel som går ut og inn.